AI Trends

"Bring Your Own AI": Deze trend is het geheime wapen van medewerkers

Remy Gieling
Remy Gieling
May 16, 2024
5
min read
"Bring Your Own AI": Deze trend is het geheime wapen van medewerkers
Medewerkers zeggen niet te willen wachten op bedrijven om AI te kunnen inzetten voor hun werk, dus beginnen ze er zelf vast (stiekem) aan.

"Bring Your Own AI" (BYOAI) is uitgegroeid tot een geheim wapen voor werknemers die hun productiviteit willen verhogen en hun vaardigheden willen verbeteren. Uit recent onderzoek van Microsoft en LinkedIn blijkt dat maar liefst 78% van de AI-gebruikers hun eigen AI-tools meeneemt naar het werk, een trend die nog sterker is bij kleine en middelgrote bedrijven (80%). Deze opvallende statistiek onderstreept de groeiende kloof tussen de snelle adoptie van AI door werknemers en de worsteling van leiders om een duidelijke AI-strategie te ontwikkelen. Als bedrijven concurrerend willen blijven in het AI-tijdperk, is het van cruciaal belang dat ze deze trend omarmen en hun medewerkers ondersteunen bij het effectief inzetten van de technologie - terwijl je oog houdt voor de mogelijke risico's.

Stiekem AI gebruik

Het rapport "2024 Work Trend Index Annual Report - AI at Work Is Here. Now Comes the Hard Part" toont aan dat werknemers AI omarmen, terwijl leidinggevenden nog zoeken naar de juiste aanpak. Opvallend is dat veel medewerkers stiekem al AI-tools zoals ChatGPT gebruiken, zonder dit te melden aan hun werkgever.

Volgens het "2024 Work Trend Index Annual Report" zijn er twee hoofdredenen waarom medewerkers terughoudend zijn om toe te geven dat ze AI gebruiken voor hun belangrijkste taken. Ten eerste is 52% van de mensen die AI op het werk gebruiken bezorgd dat het toegeven van het gebruik van AI voor belangrijke werktaken hen vervangbaar maakt. Ze vrezen dat hun werkgever hen als overbodig zou kunnen beschouwen als blijkt dat AI een groot deel van hun taken kan overnemen. Ten tweede maakt 53% van de AI-gebruikers zich zorgen dat het gebruik van AI voor belangrijke taken hun capaciteiten in twijfel trekt. Ze willen niet dat hun collega's of leidinggevenden denken dat ze niet in staat zijn om hun werk zelfstandig uit te voeren en daarom op AI moeten vertrouwen. Deze angsten en onzekerheden leiden ertoe dat veel medewerkers hun AI-gebruik geheim houden, wat op zijn beurt de risico's van BYOAI vergroot.

Leiderschapsvraagstuk

Leiders worstelen met AI-strategie Hoewel de meeste leiders het erover eens zijn dat AI een noodzaak is, maakt de druk om snel resultaat te boeken hen terughoudend. 79% van de leiders is het erover eens dat hun bedrijf AI moet adopteren om concurrerend te blijven, maar 59% maakt zich zorgen over het kwantificeren van de productiviteitswinst van AI. Deze onzekerheid belemmert de visie: 60% van de leiders maakt zich zorgen dat het leiderschap van hun organisatie geen plan en visie heeft om AI te implementeren.

De jacht op AI-talent

Leiders hebben al een inhaalslag gemaakt als het gaat om technisch AI-talent, met een stijging van 323% in de afgelopen acht jaar. Nu richten ze zich op niet-technisch talent met AI-vaardigheden - de vaardigheden om generatieve AI-tools zoals ChatGPT en Copilot te gebruiken. 66% van de leiders zegt dat ze iemand zonder AI-vaardigheden niet zouden aannemen, en 71% zegt dat ze liever een minder ervaren kandidaat met AI-vaardigheden aannemen dan een meer ervaren kandidaat zonder die vaardigheden. Bovendien zegt 77% van de leiders dat beginnende talenten met AI meer verantwoordelijkheden zullen krijgen.

Hoewel leiders de waarde erkennen van het aannemen van nieuwe medewerkers met AI-vaardigheden, missen ze de waarde van het ontwikkelen van hun eigen mensen. 45% van de Amerikaanse leidinggevenden investeert momenteel niet in AI-tools of -producten voor werknemers. Slechts 39% van de mensen die wereldwijd AI op het werk gebruiken, heeft AI-training gekregen van hun bedrijf. Slechts 25% van de bedrijven is van plan dit jaar training aan te bieden over generatieve AI, waardoor het trainingstekort verder wordt versterkt.

Professionals wachten niet op officiële richtlijnen of training - ze scholen zichzelf bij. 76% van de mensen zegt dat ze AI-vaardigheden nodig hebben om concurrerend te blijven op de arbeidsmarkt. 69% zegt dat AI hen sneller kan helpen promoveren, en nog meer (79%) zegt dat AI-vaardigheden hun arbeidsmogelijkheden zullen verbreden. In de afgelopen zes maanden is het gebruik van LinkedIn Learning-cursussen die zijn ontworpen om AI-vaardigheden op te bouwen met 160% gestegen onder niet-technische professionals, waarbij functies als projectmanagers, architecten en administratief medewerkers het meest bijscholen.

Risico's

De trend van "Bring Your Own AI" (BYOAI) brengt  ook risico's met zich mee. Wanneer medewerkers zonder toestemming of begeleiding van hun werkgever AI-tools gebruiken, kan dit leiden tot beveiligingsproblemen en datalekken. Bedrijfsgevoelige informatie kan onbedoeld worden blootgesteld aan externe AI-systemen, waardoor de vertrouwelijkheid en integriteit van gegevens in gevaar komen. Bovendien kan het ontbreken van duidelijke richtlijnen en protocollen omtrent het gebruik van AI op de werkvloer leiden tot inconsistenties en misverstanden, wat de samenwerking en productiviteit kan belemmeren.

Een ander risico van BYOAI is dat medewerkers te afhankelijk worden van deze tools, waardoor hun eigen vaardigheden en creativiteit op de achtergrond raken. Wanneer AI-systemen worden ingezet voor belangrijke taken zonder de juiste menselijke controle en sturing, kan dit leiden tot fouten en verkeerde beslissingen. Bovendien kan een overmatige afhankelijkheid van AI de wendbaarheid en het aanpassingsvermogen van medewerkers verminderen, wat op de lange termijn hun inzetbaarheid en carrièreperspectieven kan schaden. Het is daarom van cruciaal belang dat bedrijven een duidelijk AI-beleid ontwikkelen, hun medewerkers voorlichten over de mogelijkheden en beperkingen van AI, en hen de juiste training en ondersteuning bieden om op een verantwoorde manier met deze technologie om te gaan.

Transformatie van banen

Voor de overgrote meerderheid van de mensen vervangt AI hun baan niet, maar transformeert het deze. Hun volgende baan zou wel eens een functie kunnen zijn die nu nog niet bestaat. Naar verwachting zullen vaardigheden wereldwijd tegen 2030 met 50% veranderen (ten opzichte van 2016), en generatieve AI zal deze verandering naar verwachting versnellen tot 68%. Meer dan tweederde (68%) van de snelst groeiende functies in de VS van dit jaar bestond 20 jaar geleden nog niet. 12% van de recruiters zegt dat ze al nieuwe functies creëren die specifiek verband houden met het gebruik van generatieve AI. Head of AI komt naar voren als een nieuwe must-have leiderschapsrol - een functie die in de afgelopen vijf jaar is verdrievoudigd en in 2023 met meer dan 28% is gegroeid.

Aanbevelingen voor leiders

Identificeer een bedrijfsprobleem en pas vervolgens AI toe: er zijn efficiëntieverbeteringen te behalen in elke functie - de sleutel is om een proces te kiezen en AI toe te passen. Begin bijvoorbeeld met de klantenservice en richt je op het verbeteren van de afhandelingstijd van oproepen. Neem een top-down, bottom-up benadering: om van experimenteren naar transformatie te gaan, is betrokkenheid op elk niveau van de organisatie vereist, van de CEO tot de startende werknemer. Bedrijfswinst zal komen wanneer je je bedrijfslijnleiders inschakelt om teams rond AI te activeren. Geef prioriteit aan training: AI-powerusers doen het niet alleen - ze krijgen voortdurend training, zowel over universele taken als over gebruik dat meer is afgestemd op hun rol en functie.

Conclusie

Het "Bring Your Own AI"-tijdperk is aangebroken en transformeert de werkplek in een snel tempo. Hoewel leiders worstelen met het ontwikkelen van een duidelijke AI-strategie, omarmen werknemers de technologie al volop. Om concurrerend te blijven, moeten bedrijven de kracht van AI omarmen, hun mensen scholen en een cultuur creëren die klaar is voor verandering. De toekomst van werk is hier - het is nu aan leiders om de uitdaging aan te gaan.

Remy Gieling
Job van den Berg

Like the Article?

Share the AI experience with your friends