AI Fundamentals

De uitdagingen van Generatieve AI en wat eraan te doen

Remy Gieling
Remy Gieling
July 10, 2024
3
min read
De uitdagingen van Generatieve AI en wat eraan te doen
Generatieve AI, Large Language Models en AI Agents gaan elk (cognitief) bedrijfsproces transformeren, maar succesvolle implementatie brengt ook uitdagingen met zich mee.

Generatieve AI blijft een hot topic in de technologische wereld, met talloze bedrijven die investeren in deze innovatieve technologie. Echter, de implementatie van generatieve AI brengt zowel technologische als culturele uitdagingen met zich mee. Op basis van recente inzichten uit het BCG-onderzoek "AI at Work" bespreken we in dit artikel hoe je deze uitdagingen kunt overwinnen en generatieve AI succesvol kunt integreren in jouw organisatie.

Bron: BCG

De belangrijkste uitdagingen vandaag

Volgens het BCG-onderzoek staan bedrijven vandaag de dag voor vijf hoofduitdagingen bij de implementatie van generatieve AI:

 1. Gebrek aan AI- en Generatieve AI-Kennis in Niet-Technische Rollen: Veel medewerkers, vooral in niet-technische functies, missen de kennis om AI effectief te gebruiken.
 2. Onzekerheid over Wanneer Generatieve AI te Gebruiken: Bedrijven weten vaak niet in welke situaties en processen generatieve AI het meest effectief kan worden ingezet.
 3. Gebrek aan AI- en Generatieve AI-Technologie Talent: Er is een tekort aan getalenteerde professionals met de nodige AI-vaardigheden om deze technologieën te implementeren en beheren.
 4. Kosten van Implementatie en Gebruik van Generatieve AI: De financiële investeringen die nodig zijn om generatieve AI te implementeren en draaiende te houden, kunnen aanzienlijk zijn.
 5. Gebrek aan Specifieke AI-Pilots in het Uitrolproces: Veel bedrijven missen de concrete stappen en pilots om generatieve AI stapsgewijs te integreren en de waarde ervan te bewijzen.

De voornaamste uitdagingen in de komende vijf jaar

Naast de huidige uitdagingen, identificeert het BCG-onderzoek ook de verwachte barrières voor de komende vijf jaar:

 1. Kosten van Implementatie en Gebruik van Generatieve AI: De financiële drempel blijft een cruciale factor.
 2. Moeite met Effectief Herinzetten van Werknemers: Het herstructureren van teams en het hertrainen van werknemers om AI-technologieën effectief te benutten, blijft een uitdaging.
 3. Moeite met Verandering van Werkprocessen: Het aanpassen van bestaande workflows om AI-gedreven processen te integreren kan complex en tijdrovend zijn.
 4. Gebrek aan Financiering/Budget voor Innovatie-Investeringen: Innovatie vereist budget, en niet alle bedrijven hebben de middelen om continu in nieuwe technologieën te investeren.
 5. Gebrek aan AI- en Generatieve AI-Kennis in Niet-Technische Rollen: De behoefte aan AI-geletterdheid blijft een voortdurende uitdaging.
Bron: BCG

Technologische aspecten van Generatieve AI

Het implementeren van generatieve AI vereist een diepgaande technologische infrastructuur en expertise. Hier zijn enkele technologische stappen die bedrijven moeten overwegen:

 1. Infrastructuur en Hardware: Het inzetten van krachtige hardware zoals GPU's en NPU's (Neural Processing Units) is essentieel voor het efficiënt draaien van AI-modellen.
 2. API-Integraties: Gebruik maken van API's om AI-modellen te integreren met bestaande systemen en workflows.
 3. Fine-Tuning van Modellen: Het aanpassen van generieke AI-modellen om ze specifiek te maken voor de bedrijfscontext en de behoeften van verschillende afdelingen.
 4. Data Management: Zorgvuldige data-analyse en management om ervoor te zorgen dat AI-modellen getraind worden op relevante en kwalitatieve data.

Culturele aspecten van Generatieve AI

Naast technologische vereisten, moeten bedrijven ook rekening houden met de culturele veranderingen die nodig zijn voor een succesvolle AI-implementatie:

 1. Training en Educatie: Investeer in trainingen en workshops om de AI-geletterdheid onder medewerkers te verhogen. Dit kan variëren van basiskennis over AI tot geavanceerde trainingen in prompt writing en het gebruik van specifieke AI-tools.
 2. Verandering van Mindset: Moedig een cultuur aan van innovatie en experimenteren. Medewerkers moeten zich comfortabel voelen bij het gebruik van nieuwe technologieën en het nemen van datagestuurde beslissingen.
 3. Communicatie en Samenwerking: Zorg voor duidelijke communicatie over de voordelen van generatieve AI en hoe het de dagelijkse werkzaamheden kan verbeteren. Bevorder samenwerking tussen technische en niet-technische teams om een holistische benadering te creëren.
 4. Leiderschap en Visie: Sterk leiderschap is cruciaal. Leiders moeten een duidelijke visie hebben over hoe AI de bedrijfsdoelen kan ondersteunen en deze visie consistent communiceren naar alle lagen van de organisatie.
Bron: BCG

Conclusie

Generatieve AI biedt enorme mogelijkheden voor bedrijven, maar de implementatie ervan brengt aanzienlijke uitdagingen met zich mee. Door zowel technologische als culturele aspecten aan te pakken, kunnen bedrijven deze barrières overwinnen en de voordelen van generatieve AI benutten.

Het begint met het verhogen van de AI-geletterdheid binnen de organisatie en het investeren in de juiste infrastructuur. Bedrijven moeten ook bereid zijn om hun workflows aan te passen en een cultuur van continue leren en innovatie te bevorderen.

Wil je meer weten over hoe je generatieve AI kunt implementeren in jouw organisatie? Neem contact op met AI.nl of The Automation Group. Zij kunnen je alles vertellen over de voordelen en toepassingen van deze baanbrekende technologie en je begeleiden bij elke stap van het implementatieproces.

Remy Gieling
Job van den Berg

Like the Article?

Share the AI experience with your friends