AI Fundamentals

Ruim 12.000 AI-tools: waarmee en hoe te beginnen?

Job van den Berg
Job van den Berg
May 15, 2024
2
min read
Ruim 12.000 AI-tools: waarmee en hoe te beginnen?
Ruim 12.000 AI-tools: waarmee en hoe te beginnen?

Sinds de baanbrekende introductie van ChatGPT, is het aantal AI-tools exponentieel gegroeid tot meer dan 12.000. Op het moment van schrijven, komen er wekelijks nog eens honderden nieuwe bij. Deze diverse reeks tools, variërend van Fireflies voor het vastleggen van gespreksverslagen tot Gamma voor presentaties en HeyGen voor videovertalingen, vertegenwoordigt een opmerkelijke vooruitgang in de integratie van AI in verschillende aspecten van ons werk.

Een van de meest opvallende ontwikkelingen is de integratie van generatieve AI in alledaagse software zoals Outlook, Word en Excel, met de lancering van Microsoft's Copilot en vergelijkbare initiatieven van techreuzen zoals Google. Deze integratie maakt dagelijkse software slimmer, wat leidt tot een aanzienlijke toename van de efficiëntie en effectiviteit op de werkvloer.

Maar te midden van deze opwinding over de mogelijkheden van AI-tools, is het belangrijk om ook de beperkingen ervan te erkennen. Standaard AI-tools zijn vaak ontworpen voor het automatiseren van specifieke taken, zoals het maken van presentaties of het analyseren van CV's, en zijn niet per se geschikt voor het stroomlijnen van volledige processen.

Bovendien vereist effectief gebruik van deze tools vaak een zekere mate van technische vaardigheid, waardoor niet alle teamleden er direct van kunnen profiteren zonder training. Daarnaast kunnen de tools soms moeilijk te integreren zijn in bestaande werkprocessen, waardoor ze na een initiële periode van gebruik snel over het hoofd worden gezien.

Een ander belangrijk punt van overweging is de dataveiligheid. Aangezien veel van deze tools gevoelige informatie verwerken, is het essentieel om de risico's van het delen van data met kleine, onbekende bedrijven te overwegen.

Ondanks deze uitdagingen zijn AI-tools zeker waardevol voor individuele medewerkers die specifieke problemen willen oplossen. Echter, voor organisaties die op zoek zijn naar oplossingen op team- of organisatieniveau, kan maatwerkintegratie van AI vaak effectiever zijn.

Het is dan ook raadzaam om een grondige analyse te maken van hoe AI het beste kan worden ingezet binnen de organisatie, rekening houdend met de voorwaarden en de mogelijke impact ervan. Dit proces wordt uitvoerig beschreven in ons nieuwe boek 'Handboek AI Strategie'.

Kortom, terwijl standaard AI-tools zeker nuttig kunnen zijn, is het cruciaal om ze met de juiste afweging te gebruiken en te streven naar een geïntegreerde aanpak die aansluit bij de specifieke behoeften van de organisatie.

De AI-Pyramide: Een Praktische Benadering voor AI-Implementatie

Veel leiders en professionals hebben moeite om de enorme impact van AI op hun werk te begrijpen. Daarom raden we aan om het vraagstuk op te delen in drie hapklare brokken:

  1. Voor Jouw Rol: Ontdek hoe AI jouw individuele werk kan verbeteren door bestaande AI-tools toe te passen, zoals het schrijven van betere e-mails of het verbeteren van je communicatievaardigheden.
  2. Voor Jouw Team: Onderzoek hoe AI de processen van je team kan verbeteren door middel van slimme automatisering en integratie in bestaande werkmethoden.
  3. Voor Jouw Organisatie: Denk strategisch na over hoe AI de organisatie kan transformeren, rekening houdend met de branche, de positie van de organisatie en de verwachtingen van klanten.

Ons advies is om groot te dromen, maar klein te beginnen. Door ervaring op te doen en geleidelijk aan te passen, kun je de voordelen van AI optimaal benutten zonder je organisatie radicaal te veranderen. Veel succes!

Remy Gieling
Job van den Berg

Like the Article?

Share the AI experience with your friends