AI Fundamentals

Wat is een Vector Database en waarom belangrijk voor Generatieve AI?

Job van den Berg
Job van den Berg
May 26, 2024
2
min read
 Wat is een Vector Database en waarom belangrijk voor Generatieve AI?

Gestructureerde versus ongestructureerde data

Als je met standaard statistische modellen werkt, werk je vaak met gestructureerde data. Dit zijn numerieke gegevens die je gemakkelijk kunt opslaan in een Excel-bestand met rijen en kolommen. Taalmodellen, zoals die worden gebruikt in AI, zijn gespecialiseerd in het analyseren van ongestructureerde data. Ongestructureerde data omvatten woorden, teksten, maar ook afbeeldingen. Woorden en teksten bestaan uit letters die met elkaar worden verbonden om betekenis te geven en context te begrijpen. Bij afbeeldingen moeten pixels worden samengevoegd om een visueel geheel te vormen. Beide vormen van data kunnen niet eenvoudig worden teruggebracht tot cijfers, zoals gestructureerde data. Daarom is een Vector Database noodzakelijk om in te zetten.

De noodzaak van een Vector Database

Om ongestructureerde data te analyseren en te begrijpen, heb je een Vector Database nodig. Zo'n database is cruciaal voor de werking van taalmodellen. Een Vector Database kan worden vergeleken met een grote dataset die achter een standaard statistisch model schuilgaat. Het fungeert als een grafiek waarin alle woorden worden gerepresenteerd door middel van coördinaten, oftewel vectoren. Elk coördinaat in deze grafiek vertegenwoordigt een woord.

Hoe werkt een Vector Database?

In een Vector Database krijgt elk woord een specifieke locatie in een grafiek. Bijvoorbeeld, het coördinaat 138,456 kan een specifiek woord representeren. Dit maakt ongestructureerde gegevens gestructureerd, doordat elk woord een vaste plek in de grafiek krijgt. Woorden die qua betekenis dicht bij elkaar liggen, krijgen coördinaten die dicht bij elkaar liggen. Zo zullen de woorden "Parijs" en "stokbrood" dichter bij elkaar staan dan "braadworst", omdat Parijs en stokbrood meer met elkaar gemeen hebben.

Toepassingen van een Vector Database

Een Vector Database maakt het mogelijk om ongestructureerde data numeriek te maken. Dit vergemakkelijkt de interpretatie door statistische modellen. Daarnaast helpt het taalmodellen om relaties tussen woorden te leren. Een taalmodel zoals ChatGPT is bijvoorbeeld getraind door vectoren van woorden te analyseren om zo voorspellingen te kunnen doen en antwoorden te genereren.

Het belang van Vector Databases

Data vormen de basis voor elk statistisch model, ook voor taalmodellen. Een Vector Database is het brein achter deze modellen, de fundering waarop ze werken. De kwaliteit van een Vector Database bepaalt hoe effectief een taalmodel is, hoe nauwkeurig het werkt en hoe nuttig het uiteindelijk is in de praktijk.

Conclusie

Een Vector Database is een essentieel onderdeel voor de analyse van ongestructureerde data, vooral in de context van taalmodellen en AI. Door woorden en andere gegevens te representeren met vectoren, wordt het mogelijk om complexe relaties te begrijpen en te modelleren. Dit maakt krachtige toepassingen mogelijk, zoals die we zien in moderne AI-systemen.

Remy Gieling
Job van den Berg

Like the Article?

Share the AI experience with your friends